Ballerup

Ballerup Banegårdsplads, Danmark

Träd, växter och blommor bidrar till att skapa ett levande och tryggt stadsrum. Ballerups kommun har beslutat att förnya stadens centrum så att det blir mer grönt. Med renoveringen av Ballerups station ser vi ett exempel på att träd och grönområden inte behöver väljas bort på stationer med tung trafik eller andra platser där man måste ta särskild hänsyn till utrymmet.  

Ballerups trevliga trafikknutpunkt  

Den första delen av stadsförnyelsen utgjordes av en renovering av järnvägsstationen som har gått från att vara en stor bussterminal till att bli en inbjudande och attraktiv station. Bussterminalen har gjorts mindre så att stationen verkar mer öppen och ger intryck av att stadens centrum ligger precis runt hörnet.  

För att uppfylla de önskemål invånarna och kommunfullmäktige i Ballerup hade att göra stadskärnan grönare och mer inbjudande skapade man bland annat grönområden och planteringar vid stationen som anpassas efter årstid.  

Gröna stationer skapar ett attraktivt och levande rum i vardagen för pendlare som är på väg till och från arbetet. Men de gör också att Ballerup blir mer välkomnande för stadens besökare.  

Träd som ger utrymme för infrastrukturen  

Även om det är fördelaktigt att ha träd i städer har det varit en utmaning att placera dem på stationer med tung trafik, till exempel bussar eftersom träden kan ta mycket plats. De måste därför planteras på ett sätt där de inte stör infrastrukturen och fortfarande har goda förutsättningar att växa.

Vid Ballerups station planterades träden i det rotvänliga bärlagersystemet StrataCell som kombinerades med luftningssystemet RootRain och rotbarriären ReRoot. StrataCell finns i två olika storlekar varav den ena har tagits fram just för att kunna planteras i områden med mycket eller tung trafik. Det innebär att träden planteras i en okomprimerad rotzon där rötterna växer på rätt ställen så att de varken tar upp för mycket plats eller förstör den nyanlagda markbeläggningen.

År
2018
Sted
Ballerup
Arkitekter
Entreprenör
Per Aarsleff
Landskapsarkitekter
SLA
Bygherre
Ballerup Kommun

Produkter som används

-
Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities