Stockholm

Sollentuna sjukhus  

NorConsult

I samband med Stockholmsregionens plan att investera i mer hälsa och vård avspeglar renoveringen av Sollentuna sjukhus tanken om att behoven av hälsa inte bara finns på sjukhuset utan också i området runt det.  

Det finns många fördelar med att få in mer natur i städerna – en av dem är hälsa. Plantering skapar trygghet, och stora träd absorberar upp till 150 kg koldioxid, vilket gör luften renare. På så sätt främjar naturen både den fysiska och psykiska hälsan hos människor.  

Ett sjukhus med naturen i fokus  

Som en del av renoveringens design skulle sjukhuset vara i harmoni med den omgivande gröna miljön, i synnerhet Edsviken. 

Landskapsarkitekterna har därför arbetat utifrån ett naturtema, där inslag av trä och växter finns i de områden där det finns många patienter, till exempel vid ingången och i väntrummet.  

Utanför huvudentrén har man planterat träd och anlagt växtbäddar som skapar ett estetiskt värde för både patienter och besökare. Samtidigt är grönområdena också en kontrast till det sterila uttryck som många sjukhus kan ha.  

Växtbäddar i många olika former  

Med vår kantavgränsning Contrast Freestyle™ har växtbäddarna vid huvudingången utformats på många olika sätt. 

Vi märker ofta att arkitekter och trädgårdsmästare vill använda stålkanter utan att behöva hantera de begränsningar som är förknippade med dem. Därför är Contrast Freestyle™ en populär kantavgränsning, eftersom den ger arkitekterna fria händer att designa stålkanterna enligt sin egen stil och vision.


År
2018
Sted
Stockholm
Arkitekter
NorConsult
Entreprenör
PEAB
Landskapsarkitekter
Bygherre
Locum og Stockholms Läns Landsting

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities