Stockholm

Lindes Terrass

ÅWL Arkitekter

Lindes Terrass

Ett helt nytt lägenhetsbygge står nu klart i det populära området Årstastråket. Komplexet består av 60 nybyggda lägenheter. Vissa har tillgång till egen balkong, vissa har egen takterrass och 5 lägenheter har tillgång till en bakgård.

Utmaningen

Både på takterrasserna och på bakgården hade man visionen om att skapa en stor plantering och eventuellt bjuda in till ”urban gardening”. Under huset har man byggt ett parkeringsgarage som begränsar möjligheterna till plantering. Samtidigt ville man utnyttja bakgården på bästa sätt och förse varje lägenhets uteplats med växtbäddar. Man ville placera ut växtbäddar i asymmetriska former och galvaniserat stål för att bakgården skulle få sitt önskade uttryck.

Lösningen

JM Entreprenad valde lösningen Contrast Freestyle från Milford. Contrast Freestyle fås i många former, färger och tillverkas speciellt för varje separat projekt. Därmed prickar vi exakt in på arkitektens vision. Dessutom levererar vi Contrast Freestyle i monteringsfärdiga delar som lätt kan skruvas ihop på plats. Inga svetsningar eller andra slags justeringar krävs och därför behöver man inte hyra in en smed vid montering.

År
2015-2016
Sted
Stockholm
Arkitekter
ÅWL Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
JM AB

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities