Aarhus Havn

DOKK1

Schmidt Hammer Lassen Architects og Kristine Jensens Tegnestue
Säkring av grönt till Aarhus nya landmärken

Milfords stora projekt med tusentals Strataceller står nu färdigt vid DOKK1.

Århus Hamn har de senaste åren genomgått en enorm omvandling från industri till rekreation med en ordentlig sammanlänkning till Aarhus centrum, Domkyrkan, gågatan och å-miljön. Automatiska p-anläggningar har skapats med cirka 1000 platser och landskapet har förändrats i form av friläggning av den sista delen av Aarhus å och inte minst planteringen av nya träd i hela området. Bl.a. längs kajkanten, å-kanten, vid Europahuset och längs Kystvejen. De många StrataCellerna ger nu träden massor av utrymme att växa såväl som att göra området vackert grönt.

År
2007-2015
Sted
Aarhus Havn
Arkitekter
Schmidt Hammer Lassen Architects og Kristine Jensens Tegnestue
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Aarhus Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities