Stavanger, Norger

Stavanger Forum

Rambøll

Ett grönområde i Stavanger med hållbara och miljövänliga Stratacells som ska se till att stadsdelen förblir grön i många år.

År 2015 färdigställde Rambøll en yta på 23 500 kvadratmeter som innehöll både idrottshallar, hotell och Stavanger Forum. Det är ett projekt där man har inkluderat gröna miljöer som ett viktigt inslag i stadsdelen. Området har skapats i flera etapper, och det sista steget hade som mål att binda samman två befintliga grönområden med en grön korridor av träd som en urban skog där träden skapar liv, skugga och livskvalitet.

Rambøll och Stavangers kommun valde att lösa uppgiften med Milfords Stratacells som ger de nya träden bästa möjliga förutsättningar och skapar optimala förutsättningar för nya träd att växa sig starka och stora och leva i området under många år framöver.  

Miljövänliga lösningar som håller år efter år

Utmaningen var att skapa utrymme för rottillväxt under trottoarer, betong och gator utan att hindra trädens tillväxt. StrataCell har utformats för att lösa den utmaningen via ett avancerat bärlagersystem för planteringshål. Lösningen var därför idealisk för uppdraget där det fanns begränsat utrymme under det aktuella området och hög belastning från trafiken. Milfords Stratacells tillverkas av återvunnen plast och belastar därför inte miljön.

Det är en sak är att plantera nya träd och skapa bra tillväxtförhållanden det första året, men lösningen med Stratacell gör att träden har de bästa förutsättningarna för att leva många år framöver. När Milford besiktigade projektet fyra år senare var alla träd friska och starka, och så är det också på de många andra platser där Stratacell används.

År
2013
Sted
Stavanger, Norger
Arkitekter
Rambøll
Entreprenör
Bjørns Hage og Anlegg
Landskapsarkitekter
Bygherre
Stavanger Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities