Helsingborg

Kv Luna

Kv Luna

För att stödja den ökade inflyttningen till Helsingborg har man byggt två nya lägenhetskomplex som tillsammans har fått namnet Kv Luna. De nya lägenheterna har byggts med utsikt över Helsingborg, Öresund och Nordsjälland.

Lek och samvaro

Ett stort önskemål från arkitektens sida har varit att gårdsmiljön skulle inbjuda till lek och samvaro. Därför har man placerat ut bänkar och skapat lekområden för barnen. Samtidigt löper utomhusområdet från närliggande Pålsjö skog. Planteringarna har noggrant valts ut för att kunna erbjuda små, gröna områden under hela året. Dessutom har man framhävt växter, små buskar och träd genom att plantera dem i stora, specialdesignade växtbäddar.

Specialdesignade växtbäddar

Milford har levererat de specialdesignade växtbäddarna. De är utformade på så sätt att de ramar in en större del av gårdsplanen samtidig som de skapar mindre områden för personer som vill umgås i små grupper.

De höga växtbäddarna har placerats på taket av ett underjordiskt parkeringsgarage som tillhör lägenhetskomplexet. Contrast Freestyle är särskilt lämpligt för montering på olika plan, eftersom systemet kan placeras några få centimeter under ytan utan att kompromissa med stabilitet och kvalitet.

År
2016-2018
Sted
Helsingborg
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Helsingborg Hem

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities