Odense, Danmark

Odense Letbane

I flera städer ser vi trenden med att biltrafiken leds under jord för att göra plats för gröna miljöer och säker trafik för cyklister och fotgängare i gatuplan. Detta var också fallet i Odense, där Thomas B. Thriges Gade har förvandlats från en fyrfilig väg till en levande stadsmiljö. I samma anda har utrymme gjorts för inrättandet av Odense Letbane (spårvägen).  

En levande och grön stadsmiljö  

Huvudtanken är att skapa en sammanhållande stadsmiljö – fyra kvarter och åtta stadsrum – som ligger i linje med varandra och bjuder in stadens invånare och turister. Man har haft fokus på att skapa utrymmen där man vill vara och som är attraktiva när det gäller bostäder, infrastruktur, handel och restauranger.  

För att prioritera ett dynamiskt stadsliv ska bilarna bort och ner under jord, i en underjordisk parkering i två plan med drygt 1 000 platser. Medan p-anläggningen erbjuder möjlighet till grönområden i stadsbilden, utmanar den också växtförutsättningarna. Inte nog med att träden måste frodas under asfalt, det underjordiska utrymmet ställer också mycket specifika krav på vikten på växthålen och hur mycket jord som kan fyllas i dem.  

Samarbete kring hantering av rottillväxt  

För att få de stora och fylliga träd som idag växer i Odense centrum har vi i samarbete med landskapsarkitekten hittat den optimala lösningen med en kombination av StrataCells, RootRain och ReRoot. Tillsammans skapar systemet kontrollerad rottillväxt och ser till att trädens rötter växer i önskad riktning, samtidigt som de får mycket vatten och syre.  

ReRoot skapar en barriär som förhindrar rötterna från de nya träden från att växa ut ur växthålet och förstöra asfalt, kabeldragning och liknande. Under tiden säkerställer ventilationssystemet RootRain det expanderande rotnätet tills trädet och rötterna är tillräckligt utvecklade för att klara sig själva. För att uppfylla kraven på vikt och storlek och ge plats för ett livskraftigt rotnät planteras träden i StrataCells, som är ett idealiskt bärlagersystem i städer, under trottoarer och torg. De ger upp till 94 % mer okomprimerad jord, men tar i sig själv inte mycket plats under jorden. Milfords Stratacells tillverkas i återvunnen plast, så de utgör en minimal belastning på miljön.

Idag kan invånarna i staden njuta av de gröna och livliga stadsmiljöer som skapats i Odense, där stora grönskande träd ser till att det känns bra att vara här.  

År
2017-nu
Sted
Odense, Danmark
Arkitekter
Entreprenör
TC Anlæg
Landskapsarkitekter
Sweco Denmark
Bygherre
Odense Stad

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities