Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Framtiden behöver en smart klimatanpassning

No items found.

Framtiden behöver en smart klimatanpassning

Städer över hela världen måste arbeta med klimatanpassning i de flesta större byggprojekten - särskilt i relation till utomhusområden som ska hantera den förväntade ökningen av nederbörd. Detta kan man i många fall lösa med ett perkolationssystem och med vårt innovativa tunnelmagasin kan man installera ett sådant. Både smart och enkelt.

När vi designar städer, torg och byggnader, är nyckelfaktorerna redan nu klimatsäkring och klimatanpassning. För att lösa utmaningen med ökade volymer av regnvatten - som leder till översvämningar i städer över hela världen när ledningssystemet överbelastas - kan man använda sig av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)- och perkolationsanläggningar.

Detta har vi exempelvis redan hjälpt till med på Horsedammen, Östra Sala Backe och Hornemanns Vænge. Där har vårt innovativa system Aquaton installerats som ett underjordiskt system och med sin höga kapacitet avlastar det ledningssystemet och minskar därmed risken för översvämningar.

Fyra fördelar med Aquaton

Aquaton är ett magasin som skiljer sig från andra på marknaden med sin design baserad på den klassiska romerska bågen. Vanligtvis levereras magasin som kassetter och detta leder i synnerhet till att de är mycket skrymmande under transport. Men man kan enkelt stapla Aquaton och därmed sparar man utrymme under transport och senare även på byggplatsen.

När elementen i Aquaton monteras, placeras de på så att de bara överlappar varandra snarare än att de krokas fast med varandra. Därmed blir även själva installationen både enklare och mycket snabbare.

Snabbare installation blir det även genom att Aquaton inte behöver så mycket utrymme och kan placeras på ett lägre djup. Dessutom har dess särskilda, böjda form en stor bärförmåga (detta är särskilt fördelaktigt i zoner med hög grundvattennivå).

Liksom för standardmagasin räknar man med en hållbarhet på 50-75 år för Aquaton. Men det mycket speciella med vår bågformade Aquaton är att den löpande kan rensas på sediment och därmed bibehåller man optimal effektivitet under hela dess livslängd.

Läs mer om fördröjnings- och infiltrationslösningar

Det finns många möjligheter att anpassa en Aquaton-lösning till ett specifikt projekt - bland annat i relation till belastningsnivå. Du kan läsa mer om Aquaton här eller kontakta en av Milford landskapsingenjörer som är experter inom området och gärna hjälper dig med specifika råd inför ditt projekt.

Before After