Creating liveable cities

Bli en del av vårt team

Vill du vara med i teamet?

Milford är ett modernt och innovativt företag med sina rötter i Danmark, som gemensamt de sista 20 åren har samarbetat med ledande landskapsarkitekter, ingenjörer, entreprenörer och byggherrar för att skapa flera gröna områden i hela Norden. Vår portfolio omfattar lösningar och produkter till trädplantering, dagvattenhantering, utrustningsmaterial samt planteringslådor, som t.ex. Contrast Freestyle, till större utvecklingsprojekt. Vi är stolta över vår vision som löper som en grön tråd genom allt vi tar – ”At Milford we create liveable cities, where people feel happy, healthy and safe!”

Läs mer om Milford på www.se.milford.dk och på www.milford-global.com

Lediga tjänster på Milford:

Vi söker inte nya medarbetare för tillfället, men du är alltid välkommen att skicka en oönskad ansökan till oss!