Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Aquaton: Hur fungerar en tunnel till dagvattenhantering? Få svaret i vår nya explainer

Vi har gjort en egen explainer video som kommer hjälpa dig lära dig mer och förstå hur Aquaton-tunnelmagasin fungerar.

I Aquaton explainern går vi bland annat igenom vilka fördelar det finns med att använda underjordiska tunnlar för dagvattenhantering, hur de installeras och hur de underhålls.

Du kommer också lära dig mer om dagvattentunnlar till LOD-anläggningar och varför Aquaton är en av de mest robusta och flexibla LOD-lösningarna.

Varför använda Aquaton?

Aquaton är med och löser ett av nutidens mest pressande problem som uppstår med fler och fler extrema regnhändelser. Extremväder kan skapa stora lokala utmaningar med översämningar men även potentiella miljöproblem om ledningsnätet skulle överbelastas.

Hurdå? Problemet uppstår vid såkallad ”First Flush” som betyder att det följer med en högre koncentration sediment med förorenande partiklar under ett skyfall efter en längre torrperiod. När de stora regnmängderna därefter skall hanteras lokalt är det viktigt att samla upp och filtrera de förorenande partiklarna innan överskottsytvattnet från ”First Flush” sipprar ner lokalt. Det kan man bland annat göra via en dagvattentunnel som innehåller ett filter som är enkelt att rensa och underhålla.

Samtidigt kan man riskera stora översämningar som både obegränsat sprider förorenande partiklar samt kan riskera att överbelasta ledningsnätet vilket resulterar i en stor risk att spillvatten blandas med dricksvatten.

Se videon här under och lär dig mer om Aquaton och varför dagvattentunnlar är en av de bästa, mest effektiva och hållbara LOD-lösningarna på marknaden just nu.

Before After