Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Dagvattenhantering och Trädplantering

Klimatanpassning med träd’ kopplar samman dagvattenhantering med trädplantering

Ökad nederbörd, dagvattenhantering på terräng och stadsträd i misstrivsel är några av de utmaningar som gröna arbetare står inför. En utväg är att använda regnet för att ge träden bättre tillväxt.

Hur sammankopplar man dagvattenhantering och trädplantering? Användningen av underjordiska rotkassetter som bär en beläggning ger en stor rotvolym och kan hantera större mängder dagvatten. Man kan dessutom beräkna mängderna så att effekten kan inkluderas i den projekterade dagvattenhanteringen.

Lösningen gör nederbörd till en resurs och ger stadsträden bättre växtvillkor, så att man får mer grönt för pengarna. Klimatanpassning med träd hanterar och fördröjer ytvatten så att mindre vatten belastar ledningsnätet. Man står även på en större grund ifall det skulle komma på tal att spara in på träd under projekteringen.

De svåra växtförhållandena

Det finns goda skäl att ge de urbana träden bättre växtförhållanden. Träd är ofta etablerade i otillräckliga växtbäddar, där särskilt vatten, syre och plats för rotnätet är mycket begränsat.

Konsekvensen är att stadsrum och gator lämnas med träd i stark misstrivsel eller är direkt döende. I bästa fall får vi träd som efter 10-15 år står och stampar utan nämnvärd tillväxt.

Träden utsätts för stressiga förhållanden som vattenbrist, markkompaktering, salt från halkbekämpning och begränsad rotvolym. Det påverkar avsevärt överlevnaden av ett nyplanterat träd.

Principen utvecklas

Klimatanpassning med träd baseras på de ofta använda växtcellerna som StrataCells eller RootSpace. Detta är modulära kassetter i återvunnen plast som båda kan bära en beläggning och ger gott om plats för rotnätet. Metoden är välbeprövad och har under de senaste åren varit en stor framgång för stadsträd i urbana och trafikerade miljöer runt om i Danmark.

Milford har vidareutvecklat principen baserad på vår egen know-how och erfarenhet och i samarbete med ingenjörer, landskapsarkitekter och byggherrar. Underlaget har också varit inspiration från utlandet, bl.a. "Rowbs" (right-of-way bioswales) i New York City.

Det unika med Klimatanpasning med träd är att man kan räkna på vattenmängden och hur mycket vatten en växtbädd i en viss storlek och form kan magasinera. Samtidigt säkerställer systemet effektiv dränering, syreförsörjning och jämn fördelning av inloppsvatten över hela rotnätet.

Vidare kan växtbädden förses med en utloppsbrunn, eventuellt med ett strypt utlopp till ledningsnätet, så att man kan uppnå krav på maximalt utflöde. Om mer ytvatten tillförs till bäddarna än vad de kan hantera, infiltrera och avdunsta, leds överskottsvattnet direkt till recipienten.

Flera projekt är i huvudprojektering och anbud, bl.a. ett stort projekt med ytvatten från en 25 000 m2 stor asfalterad och trafikerad yta.

Before After