Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Oasis™ – Den kompletta blågröna lösningen

En innovationsprocess som påbörjades genom utvecklingsprojektet ”Blue Green City lab” i samarbete med Scandinavian Green Roof Institute som ledde till vidareutvecklingen av Milfords passiva bevattningssystem CoreBlue. Resultatet är Oasis™ – ett komplett in- och utloppsystem för hantering av dagvatten från takytor.

De ökande utmaningarna på grund av klimatförändringar och brist på rekreationsområden i stadsmiljö kräver lösningar som kan hantera flera utmaningar på en gång. På Milford vill vi tillgodose den ökande efterfrågan på kompletta blågröna lösningar som kan vara med och skapa framtidens städer som är mer trivsamma att bo i. Samtidigt vill vi ta vara på den stora potentialen som finns i att skapa multifunktionella lösningar som bidrar med grönska och bjuder in till möten och umgänge i staden.

Därför gjorde Milford gemensam sak med de innovativa konsulterna på Blue Green City Lab projektet. Det satte igång produktutvecklingen och processen för att skapa en komplett blågrön lösning. Samarbetet har burit frukt genom lanseringen av Oasis™ – det senaste inom innovativ dagvattenshantering i stadsmiljö.

Oasis™ Bench och Oasis™ Planter

Multifunktionell LOD

Principen bakom Oasis™ är att samla in dagvatten från stadens tak via stuprör. Vattnet leds in i en aluminiumlåda som innehåller ett dagvattenmagasin med kapacitet på upp till 540L vatten och ett sandfång. Samtidigt kan Oasis™ tillföra grönska i en upphöjd växtlåda eller användas som ett rekreationellt stadsrumselement som t.ex en bänk. Oasis™ kan enkelt kopplas ihop med andra LOD-anläggningar och är dimensionerat för att kunna hantera en typisk 10-års regnhändelse. Det smarta med att producera Oasis™ i aluminium är att aluminium är 3 gånger så lätt som stål, är en oändlig källa av återvinningsbart material och är väldigt robust.

Om produktuvecklingsprocessen berättar Tanja Hasselmark Mason, som varit med som konsult på utvecklingsprojektet Blue Green City Lab:

-   Det finns en stor efterfrågan inom både den privata och offentliga sektorn att kunna hantera mer vatten i en samlad lösning som kan lösa flera behov. Vi såg en möjlighet i CoreBlue för att kombinera denna teknologi med planteringar som samtidigt kan hantera mer vatten från stuprör. Vi skapade således grunden för Oasis som nu är en produkt hos Milford och är en lösning som båda kan samla upp och använda dagvattnet som resurs. - Tanja Hasselmark Mason, Scandinavian Green Roof Institute.
Oasis™ är resultatet av en innovativ process som påbörjades i utvecklingsprojektet Blue Green City Lab. Oasis™ är en komplett lösning som kombinerar teknologin i CoreBlue med uppsamling av dagvatten från takbrunnar som magasineras i ett multifunktionella stadsrumsmöbler.

Löpande testresultat

Som en del av projektet i Blue Green City Lab och det pågående samarbetet med Scandinavian Green Roof Institute ingår Oasis™ i ett flertaltest. Här undersöks bland annat vilken påverkan det passiva bevattningssystemet har på planteringens rotväxt i växtlådan. Det skall visa om CoreBlue-enheterna kan minska behovet av manuell vattning under säsongen. Det största hoppet är att det kan förlänga växtsäsongen.

Vår stadslandskapsingenjör Aksel Jensen berättar slutligen om de löpande resultaten från SLU Alnarp med Oasis™;

-   Vi har två olika varianter av Oasis växtlådor stående med samma typ av plantering i. I den ena av lådorna har vi installerat 3 CoreBlue enheter medan i den andra har vi ett perforerat rör. Här tittar vi på tillväxten i planteringen och rotväxten under säsongen samtidigt som vi kontinuerligt mäter fuktigheten i jordsubstratet. Båda lådornas jordsubstrat består av en jordblandning från Bara Mineraler - HEKLA® LÄTTJORD TYP C. Mätningarna utvärderas när säsongen slutar fram mot årsskiftet. - Aksel Jensen, Milford.

Oasis™ bidrar till att minska utmaningarna vid kraftig nederbörd medan den samtidigt bidrar med rekreationella egenskaper till stadsmiljön.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer om hur Oasis™ kan ingå i ditt projekt.

Before After