Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Fem långsiktiga fördelar med okomprimerad jordmassa

Vi ger dig en inblick i hur du skapar bästa möjliga odlingsförhållanden i ett växthål med en okomprimerad jordmassa. Något som inte bara sparar pengar, utan är också en hållbar ekonomisk investering. På Milford hjälper vi dig att se till att du drar nytta av de många fördelar som är förknippade med det.

1. En utrymmesbesparing som leder till ökad rottillväxt

En okomprimerad jordmassa garanterar en mycket högre hålrumsprocent och precis rätt fördelning av kornstorlekar i jorden. Den friger ett större utrymme för rotvolymen, och rötterna kan därför växa sig större, bättre och snabbare. Ju snabbare rötterna kan växa och ju mer utrymme de har för att utveckla sina fina små rottrådar, desto mer vatten, syre och näringsämnen absorberar de.

Med Milfords rotvänliga bärlagersystem StrataCell och Rootspace säkerställer vi att jorden i ditt växthål förblir okomprimerad och utrymmeseffektiv, samtidigt som en hög bärförmåga uppnås.

De förbättrade odlingsförhållandena ger grogrund för en markant ökning av vitalitet och frodighet, vilket bidrar till att förbättra odlingsförhållandena för stadens träd.

Okomprimerad jordmasse versus komprimerad jordmasse*


2. Motståndskraftiga och starka rötter

En okomprimerad jordmassa säkerställer att det som planteras blir robustare, eftersom den ger mycket bättre förutsättningar för rötterna att förankras i jorden. Den ökade rottillväxten får bättre möjlighet att hitta och ta upp vattnet i jorden efter behov, och detta ökar motståndskraften mot torka – ett välkänt problem, särskilt för stadsträd.

På Milford säkerställer vi en extra robust förankring av det unga trädet under dess etableringsperiod, både ovan eller under jord med våra kvalitetssäkrade uppbindningssystem Rootlock och DuckBill RBKS. Förankringen skyddar trädet från att rubbas av exempelvis kraftiga vindar och slag, vilket garanterar att trädet får en stabil rotförankring så snabbt som möjligt.

3. Ökar koldioxidupptaget och filtreringen av luft och vatten

Den kanske viktigaste, eller åtminstone mest akuta, fördelen med förbättrad rottillväxt och snabbare tillväxttakt är att okomprimerad jordmassa kan bidra till att minimera skadliga miljöproblem från trafik och industrier, samt bidra i kampen mot den akuta klimatkrisen.

Den ökade mängden löv ökar upptaget av koldioxid och filtreringen av andra miljöskadliga partiklar, både i luften och från ytvattnet.

På Milford hjälper vi dig att hantera ytvatten från ogenomträngliga ytor och tar det till växthålet, där rötterna gör resten. Detta ger extra goda möjligheter att ta bort de skadliga partiklarna i ytvattnet. Se och läs mer om vårt uppsamlingsmagasin AquaAirbox eller om det passiva bevattningssystemet integrerat i CoreBlue. Underjordiska magasin som också förbättrar bevattningsprocessen.

4. Möjliggör ett större urval av arter

De avsevärt förbättrade tillväxtförhållandena med okomprimerad jordmassa gör det möjligt att säkerställa större artmångfald, även inne i staden.

Ju snabbare och längre växterna tillåts etablera sig och överleva, desto bättre är det för det liv som lever och finns runt själva växterna, eftersom de också fungerar som ett litet mikrohabitat för andra arter, som insekter och fåglar.

Om du har ett träd som behöver extra skydd som kan förlänga dess livslängd samt öka skönhets- och rekreationsvärdet, kan du läsa mer om vårt trädskydd Mojave, som också passar tillsammans med vårt trädhålsgaller Adapta eller Tundra. Snygg och tidlös design som skyddar dina träd från skador som lätt kan uppstå i tätbebyggda stadsmiljöer.

5. Ekonomiska fördelar

Om växter och träd inte frodas är de dyra i drift – både när det gäller skötsel och ett eventuellt återställande när de dör. Om det du planterar trivs blir det frodigare, och med en större biologisk massa ger det mer skugga och en ökad transpiration via fotosyntesen. Det hjälper till att kyla ner luften kring trädet och sparar på energikostnaderna.

Starka träd kan skapa en solid buffert mot starka vindar, buller och även värmeböljor. Det är extremt kostnadseffektivt med frodiga och starka träd i staden med en okomprimerad jordmassa. Något som snabbt kommer att visa sig i ökade fastighetsvärden och budgetbesparingar i det långa loppet. Och då frigörs det till och med mer pengar för en ännu friskare, gladare och säkrare stadsmiljö.

Kontakta oss nu för att få veta mer om hur våra produkter kan säkerställa en okomprimerad jordmassa i ditt växthål.

*Dr. Thomas Smiley, Bartlett Tree Research Laboratories

Before After