Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Passiva bevattningssystem förbättrar växtförhållandena för stadens träd

Stadens träd utsätts för både ökad nederbörd och torka, och detta äventyrar trädens välbefinnande. Lösningen finns i passiva bevattningssystem som återskapar naturens egen vattencykel inne i staden.

Trånga förhållanden i staden leder till jordkomprimering och vattenbrist. Detta resulterar i svåra växtförhållanden för stadens träd och stör deras naturliga vattencykel. Tillsammans med de tilltagande klimatförändringarna skapar det alltfler problem. Resultatet är att stadens träd får en kortare livslängd och det kostar både mer pengar och får oss att gå miste om de många fördelarna med att ha träd som kan växa sig stora, friska och starka inne i staden.

CoreBlue härmar den naturliga vattencykeln

CoreBlue är vår nya produkt i en serie intelligenta designsystem som skapar bättre växtförhållanden för stadens träd – även i stadens centrum. CoreBlue består av en kapillärfaskin, dvs. en vattensamlare med stenull som kan anslutas till en fördelningsbrunn eller ett ledningsavlopp som tar emot regnvattnet och leder det vidare till vattensamlaren. Stenullsfaskinen absorberar sedan vattnet som en svamp – en enda faskinenhet rymmer hela 34 liter vatten. Därefter frigörs regnvattnet långsamt igen till den omgivande marken, vilket trädens rötter kan dra nytta av.

Passiva bevattningssystem säkerställer trädets välbefinnande i både torka och kraftiga regn

Den smarta designlösningen i CoreBlues passiva bevattningssystem gör att vattnet hålls kvar längre i marken och släpps ut till trädets rötter istället för avloppet. CoreBlue ökar också jordens förmåga att binda vattnet och etablerar en mycket effektivare vattning på ett mindre utrymme. De förbättrade växtförhållandena resulterar i träd som snabbare kan växa sig stora, friska och starka. Det ger fördelar som att träden kan suga åt sig mer vatten och ta upp mer koldioxid och förorenande partiklar – vilket alla tre är akuta utmaningar i städerna.

Anpassas till din produkt

CoreBlue är ett mycket flexibelt system som kan anpassas till ditt projekt. Det är både lätt, kompakt och kan användas enskilt eller som en integrerad del av andra system. Dessutom är kapillärfaskinen tillverkad av ett 100-procentigt återvinningsbart material som inte innebär några risker för den omgivande marken eller grundvattnet. För ännu fler detaljer och tekniska specifikationer, se vår CoreBlue-broschyr.

På Milford hjälper vi dig alltid att designa just den lösning som skapar den optimala vattenhanteringen. Vi behöver bara veta hur mycket vatten som ska hanteras, hur stor yta det gäller och varifrån avrinningen sker. När vi har denna information skickar vi dig en ritning över systemet.

Kontakta oss nu för att få höra om alla möjligheter med just ditt projekt.

Before After