Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Problem och lösningar för växtbäddar intill Väg

No items found.

Fler och fler växtbäddar intill vägar etableras genom åren men vilka saker bör du egentligen tänka på när du skaparnya regnbäddar? Vi har skrivit lite om fyra av dem...

Erosion

Utmaning: Vid större nederbörd finns ökad risk för erosion, särskilt i nyanlagda bäddar. Detta beror på det faktum att planteringen ännu inte har utvecklat ett rotnät som kan hålla fast jorden i bädden. Därför finns det risk för att vattnet på väg från inlopp till utlopptar den näringsrika jorden med sig, samtidigt som växterna kan lossna.

Lösning: Det kan därför vara av stor betydelse för regnbäddar att det inte används med detsamma. Till exempel kan man vänta med att öppna för inloppet fram till plantorna har haft tid att etablera sig. Då kan de bättre hantera större mängder vatten och risken att den näringsrika jorden rinner bort minimeras. Till exempel kan inloppet installeras med en slussfunktion som KerbCell LINEAR som kan stängas tills planteringen haretablerat sig i bädden. Om regnbädden ska användas omedelbart är det möjligt att rulla ut gräs, vilket snabbt sätter rötter och därmed minimerar risken för erosion.

Vegetation

Utmaning: När pengar behöver sparas in på ett projekt går det ofta utöver planteringen. I regnbäddar kan detta ha stor inverkan påfunktionaliteten. Förutom att avsaknaden av växter kan leda till erosion minimerar det också möjligheten att rengöra och filtrera ytvattnet.

Lösning: Om du planterar växter istället för att sprida frön, ökar växtbädds funktionen från början. Det är dock viktigt att flera olika arter planteras i samma bädd, så att bädden fortfarande kommer vara tättbevuxen, även om en eller flera arter misstrivs. Det är också viktigt att plantera arter som både trivs under torra perioder och under perioder med mycket vatten.

Sediment

Utmaning: I designprocessen av en regnbädd är det viktigtatt tänka långsiktigt. Sediment kommer över tiden att ackumuleras i regnbädden,om drift och underhåll inte ingår i konstruktionen. För mycket sediment i regnbäddar avsedda för infiltration kan med tiden innebära att infiltrationskapaciteten minskas och så småningom blockeras. I dessa fall kommer regnbädden att förlora sin funktion och kommer därför att kräva total ersättning av filtermaterial och växter.

Lösning: Genom att installera lösningar kan man sortera bort sediment och orenheter innan ytvattnet strömmar in i bädden samt enkelt undvika utmaningarna med infiltration. En sådan lösning kan exempelvis vara KerbCell Cubic.