Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Takterrasser framtidssäkrar städer och byggnader

No items found.

När det gäller klimatförändringar finns det inga enkla förklaringar. Ändå är resultaten från planteringen av mer grönska övertygande. Särskilt i våra städer där det bor allt fler människor, och där temperaturen både stiger och är högre än omgivande landområden. Men lösningen kan mycket väl vara så enkel som att plantera fler träd och mer grönska. Och en självklar plats att börja på är att skapa gröna tak på byggnaderna i städerna. Detta kommer både att skapa bättre levnadsvillkor för de människor som bor där, och bidra till att bromsa uppvärmningen av städerna – och därigenom minska uppvärmningen av planeten.  

Effekten av urbana värmeöar  

Städer har byggts och fortsätter att byggas genom att ta bort den ursprungliga naturen och vegetationen och ersätta den med infrastruktur i form av vägar och byggnader. Och det är i grunden anledningen till att vi i dag kan se att det är varmare – upp till 5 °C varmare – i städerna än i omgivande landområden.  

Byggnader, särskilt de mörka, lagrar värmen och skapar det som forskarna kallar urbana värmeöar (eller urban heat islands, UHI). Det sker eftersom mörka ytor har en låg albedoeffekt och därmed en obetydlig förmåga att reflektera solljuset, medan ljusa ytor som snö eller sand har en hög reflektionsförmåga. När byggnaderna håller kvar värmen stiger temperaturen i staden.  

Men träd kan motverka denna uppvärmande effekt genom att omvandla överskottsenergin till avdunstningskylning. Vi kan göra detta med träd längs vägar och cykelvägar, i parker och på grönområden, men en ofta förbisedd åtgärd är på byggnadernas tak. Taket utgör ca 20–25 % av en byggnads totala yta och kommer därför att göra en betydande skillnad om det istället för att absorbera värmen, skuggar från solljuset och kyler ned via avdunstning.  

Tak för rekreation

Genom att utnyttja taken på byggnaderna får man också normalt mer utrymme för saker som det inte fanns plats för på marknivån – till exempel lekparker och andra rekreationsområden.

Vi har sett flera exempel på att skolor mitt i städerna anlägger lekplatser på takterrasser, och att de har blivit populära ytor att vistas på i offentliga faciliteter med god utsikt.

Det är möjligt att kombinera de populära takterrasserna med gröna tak. Detta kan göras genom att konstruera halvseparerade tak där delar av taket inte är avsett att beträdas, utan istället är täckt med härdiga och torktåliga växter. Det går även att skapa grönområden med elegant kantavgränsning. Här kan det flexibla kantsystemet Contrast Freestyle hjälpa till med att skapa just det uttryck som du är ute efter. Det kan utformas fritt och helt efter dina streck på ritbordet. Kantavgränsningen placeras direkt över skyddsskiktet, ovanpå membranet som skyddar taket mot fukt.  

Tekniska byggkrav för takterrasser

Takterrasser är en bra lösning som även skapar en bra miljö för människor. Men om de är felaktigt konstruerade kan de göra mer skada än nytta. Därför är det viktigt att man införlivar vattenavledning och dränering tidigt i projektet så att huset inte utsätts för fukt från kraftig nederbörd.  

Några riktlinjer för takterrasser som är värda att tänka på är:  

– En minsta täckhöjd på 150 millimeter från det vattenavledande skiktet  

– Nivåfritt tillträde som bland annat kan installeras med hjälp av vår Exact sockelränna, som samtidigt säkerställer en effektiv avledning av vatten  

– Vid installation av avlopp ska fallhöjden vara minst 1:40. Tänk också på nödavlopp  

– Välj rätt material för att säkerställa att det inte tränger igenom vatten i taket  

Hos Milford har vi lång erfarenhet av att projektera och designa kanallösningar, växtlådor och kantavgränsningar för takterrasser. Och vi hjälper gärna till med att förverkliga din vision. Oavsett om du behöver teknisk input för sockelrännor och avlopp, eller för att hitta rätt lösning för att skapa gröna öar på ett tak, så kan vi hjälpa dig. Du kan alltid mejla oss eller kontakta oss på +46 (0) 85 25 03 880.

Before After