Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Träd som stortrivs vid trafikknutpunkter

En stads infrastruktur måste inte bara tjäna ett praktiskt syfte utan också vara trevlig att passera genom eller att vistas i under längre tid. Vi tittar på ett antal framgångsrika projekt där rotvänliga bärlagersystem har skapat goda tillväxtförhållanden för träd i områden med hög trafikbelastning.

Det är ofta en utmaning att skapa optimala tillväxtförhållanden för träd i områden där utrymmesbegränsningar, hög belastning och tunga fordon är en del av stadsbilden. Infrastruktur och grönområden med träd som trivs behöver dock inte vara varandras motsatser. Det går att skapa gröna stadsytor – även i områden med trafik och hög belastning.

Vårt rotvänliga bärlagersystem StrataCells har i en rad projekt gjort det möjligt att plantera träd på de allra flesta platser – även där man tidigare skulle ha undvikit att plantera på grund av platsbrist. StrataCells ser nämligen till att man kan behålla en stor mängd okomprimerad jord där trädens rötter kan växa – utan att förstöra vägbeläggningen.

Träd gjorde busshållplatsen till ett levande stadsrum

Renoveringen av den norska stationen Holmestrand är ett unikt exempel på hur grönområden kan införlivas i områden med hög belastning. Vid tågstationen som ligger 150 meter inne i berget skapade vi ett grönområde i form av ett stort antal träd på en busshållplats. Vi behövde ta hänsyn till att träden skulle trivas och att stationen skulle bevara sin funktionalitet.

Träden planterades i växthål med vårt rotvänliga bärlagersystem. Det kombinerades med ventilationssystemet RootRain som gav trädens rötter utrymme att växa och ta upp näring i den okomprimerade jorden.

Resultatet blev en grönare och mer levande busstation där träden bidrar till en trevlig, inbjudande miljö. På så sätt blev busshållplatsen en plats där det är trevligt att vara för de många resenärerna.

Renovering av ”Krinsen” på Kongens Nytorv

På det ikoniska torget Kongens Nytorv i hjärtat av Köpenhamns centrum finns en cirkel av träd som kallas ”Krinsen” och som utgör en vacker del av det imponerande stadsrummet. Almarna som tidigare växte runt torget drabbades av almsjuka och ersattes 2019 av 80 kejsarlindar efter specifika instruktioner för att bevara samma historiska värde och vackra uttryck på torget.

Kongens Nytorv är en av de stora knutpunkterna i Köpenhamn och präglas av att vara ett livligt stadsrum med tung trafik och många människor. Efter att Kongens Nytorvs tunnelbanestation anlades 2003 är de många resenärerna en fast del av torgets dagliga stadsbild. Varje dag går 23 700 passagerare antingen på eller av vid det historiska torget. Dessutom passerar massor av turister torget på väg till Nyhavn eller under sin shoppingtur i centrum.

För att ge de nya träden de bästa växtförhållandena ersattes den ursprungliga Gartner-makadamen (en speciell blandning av jord och sten) av hela 15 000 StrataCells – bärlagerceller och stora mängder okomprimerad jord. 15 000 StrataCells genererade en total volym på drygt 925 m3. Vi installerade också underjordiska bevattningssystem, som idag ser till att träden får tillräckligt med vatten.

Idag bidrar träden till torgets storslagna atmosfär och är också väldigt vackra i sig själva. Att vara en del av att återställa ett så ikoniskt och historiskt stadsrum som Kongens Nytorv med de utmaningar det innebar var för oss en mycket speciell uppgift.

Våra råd

  • Våra StrataCells finns i två versioner. Den kraftiga rekommenderas för infrastruktur eftersom den tål trycket och vibrationerna från tung trafik.
  • Det är en bra investering att plantera stora träd från början. Om du planterar för små träd tar det längre tid att nå det slutliga resultatet, och de är mer utsatta för påfrestningar och skadegörelse.
Before After