Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Träffa oss på Träddagarna 2021 i Göteborg den 2-3 november!

Konferensen är för oss som arbetar med träd och Milford kommer delta i konferensen för att prata om hur vi arbetar med trädplantering i stadsmiljö. Vi kommer visa några av lösningarna vi arbetar med som t.ex kombinationen av trädplantering med dagvattenshantering - en av våra specialiteter.


Vid vår monter kan du träffa vår urbana landskapsarkitekt Aksel Jensen, som nyligen blivit certifierad konsult inom dagvattenhantering. På Milford så vet vi att det kan vara utmanande med stormvatten men vi vill även se det som en resurs och ett problem som har stor potential att lösas med vår urbana trädplantering.

Att kombinera urban trädplantering med hantering av dagvatten erbjuder många fördelar. Det hjälper oss bland annat att klimatanpassa våra städer för en framtid med kraftigare regn men att plantera fler träd i stadsmiljön ger bättre levbarhet och leder till fler möjligheter för fritidsaktiviteter.

Läs mer och se hela programmet via https://www.tradforeningen.org/event/1650/

Before After