Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Vad händer inom klimatanpassning och dagvattenhantering?

Vad händer inom klimatanpassning och dagvattenhantering?

När nya klimatanpassningsprojekt ska ritas och optimeras används många resurser för att hitta den rätta lösningen för hantering av dagvatten. Under de senaste 5-6 åren har vi rådgivit och hjälpt till att utveckla produkter och lösningar för klimatanpassning. Bland annat har vi varit en del av Horsedammen, KlimaByen i Middelfart och Sankt Kjelds Plads.

Eftersom hanteringen av dagvatten i större eller mindre kvantiteter ofta är en utmaning för våra kunder, har vi länge haft en önskan om att vara ännu bättre på att rådgiva med och vägleda inom klimatanpassningslösningar.

Därför har Martin Hvidberg Schwartz, trädgårds- och parkingenjör på Milford suttit vid skolbänken på Skovskolen och Teknologisk Institut. I fredags blev han utbildad till Dagvattenkonsulent.

Martin kan, mycket mer fördjupat än tidigare, ge råd om bl.a.:

• Vilka klimatanpassningslösningar som är lämpliga för specifika förhållanden

• Senaste forskning inom dagvattenhantering och klimatanpassningslösningar

• Problem och lösningar inom rening av ytvatten

Dessutom har Martin genom kursen samlat mer kunskap inom dimensionering av växtbäddar, konstruktionsmöjligheter med tunnlar och kopplade lösningar.

Martin berättar om sin nya utbildning:

Det är särskilt fokus på växt-/filterjord och växter för regnbäddar. Jag har speciellt märkt att en regnbädd, inte "bara" är en regnbädd. Valet av jord är av stor betydelse för huruvida regnbädden kommer att framträda med en vattenspegel eller torr som en öken större delen av tiden. Ordet regnbädd ger upphov till en bädd som är blöt, men det är långt ifrån alltid fallet. De flesta regnbäddar är faktiskt torra upp till 90% av tiden.
Dessutom erbjöd kursen även drift av LOD-system. Drift av LOD är en ofta förbisedd men viktig del av dagvattenhanteringen. Driften av LOD är inte bara väsentlig för att anläggningen skall upprätthålla ett frodigt uttryck, men också för att anläggningen faktiskt skall fungera som avsett. Med tiden kan mycket material, som löv, sediment och avfall, komma med i dagvattnet som hamnar i anläggningen. Om det inte ständigt renas bort i sandfång, inlopp och utlopp kan man riskera att anläggningen sätts igen och då riskeras oönskade översvämningar vid skyfall. Därför är det mycket viktigt att driften är med i tanken redan från början vid projektering av anläggningen. Denna del kommer jag ha särskild fokus på i framtida rådgivning till kunder.

Grattis Martin till diplomet!