Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Vad kostar det att bygga och underhålla en Aquaton dagvattentunnel?

Få reda på vilka faktorer som påverkar kostnaden att bygga och underhålla en Aquaton dagvattentunnel och varför det är en bra investering.

Du kanske har blivit nyfiken på dagvattentunnlar och undrar hur de kan användas som LOD-lösning, men är osäker på vad de kostar att bygga? Eller så kanske du bara vill veta om det överhuvudtaget kan löna sig att använda en Aquaton dagvattentunnel? Vilkar fördelar har Aquatons dagvattentunnel, vad är den förväntade livslängden och hur underhåller man den? Dessa faktorer har en betydelse för vilka utgifter du kan förvänta dig – nu såväl som på lång sikt.

I följande artikel går vi igenom de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna för att använda Aquatons dagvattentunnlar. De slutgiltiga prisera kommer i slutändan bero på dessa övergripande faktorer som i sin tur påverkas av det specifika projektet.

När du har läst artikeln kommer du ha bättre koll på vad som är bra att vara uppmärksam på och vad du kan förvänta dig.

Inledande kostnader

Här går vi igenom frågor som:

  • Vilka fördelar innebär det att använda Aquatons dagvattentunnlar?
  • Krävs det något förarbete?
  • Hur installerar jag Aquaton och vad kostar det?

Vilka fördelar innebär det att använda Aquatons dagvattentunnlar?

En av fördelarna med Aquaton är den enorma styrka som uppnås genom att använda en parabel som bärande konstruktion. En enkel geometrisk form som ingenjörer nytttjat genom århundraden och som än idag levererar oslagbar bärkraft.

Dagvattentunneln kan alltså utan problem placeras under vägar med tung trafik, parkeringsplatser och andra anlagda områden. Placeras Aquaton i gröna områden där det önskas lokal avrinning är detta lätt att uppnå med Aquaton då dagvattentunneln som utgångspunkt har öppen botten vilket ger maximal möjlighet för lokal avrinning.

Den andra fördelen med Aquaton-systemet är att det är enkelt att rengöra och eventuellt skadligt sediment kan rensas bort till 100%. Systemet är uppbyggt så att vattnet som kommer in i dagvattentunneln rinner genom avlagringstunnelnn där det sedan fördelas ut till övriga dagvattentunnlar i systemet. Önskar du därefter en fördröjning eller ett vattanmagasin kan du med ett tätt membran runt det samlade systemet skapa ett helt slutet system. Läs mer om hur Aquaton rensas och underhålls i botten av denna artikel.

Krävs det något förarbete?

För att hjälpa dig på bästa sätt med din kommande dagvattentunnel vill vi gärna veta hur många kubikmeter vatten som den skall hantera, hur mycket plats du har, om vattnet får avrinna lokalt eller om det skall fördröjas innan det leds till slutmotagning.

Därefter kan arbetet påbörjas med att ta fram ett förslag på hur systemet kan utformas samt vilka saker som behövs för att bygga den samlade anläggningen – Se vår installationsguide här där vi har gjort en lista på nödvändig utrustning på sida 1.

När vi är överens om den slutgiltiga designen kan vi också hjälpa med att beräkna mängden geotextil och makadam som behövs för att fylla området runt det monterade systemet.

Hur installerar jag Aquaton och vad kostar det?

När det färdiga projektförslaget är framtaget och systemet skall ner i jorden kan du verkligen spara tid på installationen då systemet består av få komponenter som enkelt kan kopplas ihop utan verktyg.

Till exempel består ett system på 20x3m som kan hantera 50m3 vatten enbart av 11 delar som lätt kan klickas ihop.

Dessutom är Aquatons dagvattentunnlar ytterst lätta att stapla och transportera runt på byggarbetsplatsen tack vare sin form och material – Se explainer videon härunder som ger en bra inblick i hela installationsprocessen.

Du kan också läsa hela installationsinstruktionerna steg för steg här varpå du kommer vara väl förberedd för att påbörja anläggningsarbetet.

Ett plus i det långa loppet

När Aquaton är installerat och börjar användas kan det uppstå frågor kring hur systemet skall underhållas. När Aquatonsystemet underhålls på rätt sätt är det som mest effektivt och resulterar i ett ytterst hållbart system under lång tid.

Härunder svarar vi på frågar:

  • Hur robust är Aquaton och hur lång livslängd kan jag förvänta mig?
  • Hur rensar och underhåller jag Aquaton – och vad kostar det?

Hur robust är Aquaton och hur långlivslängd kan jag förvänta mig?

Med flera tusen i användning runt om i världen finns det ännu inte ett Aquaton-system som kollapsat. Det beror bland annat på tunnelns form kombinerat med fyllnaden av makadam runt omkring. Genom attanvända en parabel som bärande element säkras det att vikten fördelas på rätt sätt och lagras i kringfyllnaden.

ADS Stormtech

Den effektiva viktfördelningen och formen i Aquatons dagvattentunnlar är en av orsakerna till att vårt system, med rätt underhåll, kan förväntas ha en livslängd på minst 100 år.

Hur rensar och underhåller jag Aquaton –och vad kostar det?

Systemet är som tidigare nämnt uppbyggt på ett sätt som gör att allt vatten som kommer in i dagvattentunneln går genom avlagringstunneln och fördelas sedan ut till resterande dagvattentunnlar i systemet.

Det innebär att Aquaton-systemet är otroligt lätt att rensa – upp till 100%.

Från inloppsbrunnen är det möjligt att rensa avlagringstunneln somalltid skall placeras på vävd geotextil. I avlagringstunneln kommer smutsigtvatten sedimentera innan det fördelas i systemets resterande tunnlar.

Sedimentet kan därefter enkelt rensas bort med ett spolhuvud och bortforslas. Ett inspektionsrör gör det enkelt att bedöma hur ofta systemet behöver rensas, men det bör göras minst en gång om året.

Vi har nu genomgått de mest väsentliga faktorerna och frågorna för att ge dig en aning om vad du kan förvänta dig för kostnader vid anläggning av Aquaton-systemet. Istället för att vara en kostnad kommer det snabbt visa sig vara en hållbar investering att använda Aquaton. – Det totala priset per hanterad kubikmeter vatten kommer troligen börja runt 1300-1900 kr. De många fördelarna med systemet gör investeringen mycket fördelaktig – framför allt på lång sikt.

OBS: Vi vill uppmärksamma att denna prisuppskattning enbart inkluderar dagvattentunnlar och geotextil. Det är alltid en bra idé att undersöka de lokala förutsättningarna i förhållande till övriga materialpriser.

Vi uppdaterar våra priser löpande på Milford så att de alltid stämmer överens med marknadspriserna. Du kan alltid kontakta oss för en förutsättningslös offert för ditt projekt.

Before After