Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Viktigt med Närhet till Grönska

Bostadsgårdens, torgets och gatornas grönska är en viktig del av stadens totala, gröna utbud. Vackra bostadsmiljöer bidrar till stadens attraktivitet och har därigenom en strategisk betydelse för en positiv stadsutveckling och människors hälsa.

En paus på en gräsmatta eller i en park i staden är viktigare än vi tror. I en stress- och pressfylld vardag är det inte säkert att vi kan se vinsten i att packa kvällsmaten i picknickkorgen och ta med den till närmsta gröna område - men det borde vi kanske?

Flertalet studier visar att grönområden ger goda effekter för hälsan men samtidigt pågår en förtätning av våra städer. Förtätningen innebär att det mer och mer byggs på befintliga grönytor och därmed försvinner eller förminskas ständigt stadens grönområden..

För att bibehålla de gröna områden vi kan och vår hälsa krävs ett välgenomtänkt och hållbart arbete vid utveckling av städerna.

Viktigt med närhet till grönska

För människan är det viktigt med utevistelse och kontakt med grönska. Vistelse i natur kan bidra till mental avkoppling, kraftpåfyllning och återhämtning.

Det finns flertalet efterforskningar som säger att vistelse i natur som parker, gräsmattor, bostadsgårdar, trädgårdar och bland träd längs gator i städer bidrar till restorativa effekter för människan.

(Grahn, P. & Stigsdotter, U. (2003). Landscape planning and stress. Urban forestry & urban greening, vol 2.)

Studier visar att närhet till grönområden har ett samband med minskad stress då ju närmre folk har till ett grönområde ju oftare besöker dem det.

Dessa områden är av stor vikt eftersom de är de närmsta och mest tillgängliga områden med natur för de flesta människor om man tittar på länder som exempelvis Sverige där närmre 90% av landets befolkning bor i tätbebyggda områden.

Grunden för god folkhälsa läggs redan i tidig ålder. Motoriken och koncentrationsförmågan hos barn förbättras, stressen minskar och kreativiteten ökar vid vistelse i natur. Bostadsgården eller ett torg intill bostadshuset är något de flesta har möjlighet att se ifrån sitt hem samt är något de flesta passerar flera gånger dagligen då de lämnar och återkommer till sina hem.

Studier visar att utsikten över och intrycket av sådana miljöer kan spela en avgörande roll vid valet av bostad samt att vida vyer, natur och grönska är bland de kriterier som uppskattas.

Grönska frambringar känslor som lugn, rymd samt en känsla av distans.

Before After