Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Upphöjda växtbäddar skapar biologisk mångfald i stadsmiljön

Biologisk mångfald i stadsmiljön har många fördelar – den ger både större artrikedom och en grönare miljö samt förbättrar livskvaliteten för invånarna i staden. Men hur bidrar vi till den biologiska mångfalden i en miljö där det är ont om utrymme och där det kan vara en utmaning att skapa optimala förutsättningar för de mest sällsynta arterna? Svaret hittar vi i upphöjda växtbäddar.

Att skapa biologisk mångfald i staden kan vara en utmaning. Det är ont om utrymme och finns väldigt få platser med optimala odlingsförhållanden. Forskning visar att världens biologiska mångfald snabbt minskar – både inom och utanför staden. Detta resulterar i färre lämpliga livsmiljöer för många växter och djur och många unika växt- och djurarter försvinner.

Staden växer däremot snabbt och man förväntar att över 70 % av världens befolkning kommer att bo i stadsområden år 2050. När det gäller att skapa mer biologisk mångfald faller det sig därför naturligt att utnyttja de växande städernas potential.

Biologisk mångfald ger inte bara goda förutsättningar för växter och djur. Grönområden i staden är också viktiga för hälsan och livskvaliteten för oss alla. Att skapa biologisk mångfald i staden har därmed många fördelar och är ett viktigt inslag i framtidens hållbara stadsmiljöer.

Öar av biologisk mångfald framför sjukhuset

Ett bra exempel på små öar av biologisk mångfald i form av växtbäddar ser vi framför Sollentuna sjukhus norr om Stockholm. Som en del av sjukhusets nya renovering var målet att skapa harmoni med den omgivande naturen, i det här fallet den speciella växtligheten vid Edsviken nära sjukhuset. De nya gröna växtbäddarna skapar inte bara nya livsmiljöer för områdets insekter och djur utan ger också värde för patienter och besökare.

Det extra lagret okomprimerad jord skapar bättre tillväxtförhållanden för växterna i bädden som på så sätt växer snabbare och blir tätare. Många små insektsarter och fåglar drar nytta av en tätare vegetation eftersom det ger bättre möjligheter för att få vara i fred och dra sig undan buller och störningar.

Anpassa din egen växtbädd

Upphöjda växtbäddar är väldigt flexibla och flyttbara och kan vara både en tillfällig eller permanent lösning för att skapa mer biologisk mångfald. De kan kombineras med andra stadselement som sittplatser och cykelparkeringar för både funktion och platser att vistas på och kan också förstärkas med en säkerhetsdesign som förhindrar olyckor med fordon.

Upphöjda växtbäddar ger en ny dimension i ett annars platt landskap. Du kan leka med vinklar och sluttningar, vilket ger en spännande landskapsdynamik och varierar skugga och ljusinfall. Det är också något som växt- och djurlivet noterar eftersom de har väldigt olika krav på sitt mikroklimat. Vissa arter föredrar skugga medan andra trivs i direkt sol. En sluttning i sydvästläge kan skapa de perfekta förutsättningarna för små jordbin – en sällsynt syn i en stad.

För att skapa en stadig och tålig växtbädd är det viktigt att tänka på materialvalen. Stål är ett material med otroligt lång hållbarhet samtidigt som det kan återanvändas oändligt många gånger. Det är också resistent mot slag och märken och kräver praktiskt taget inget underhåll.

På Milford arbetar vi med estetisk och funktionell design som passar just ditt projekt. Vårt Contrast Freestyle kantsystem kan användas för upphöjda växtbäddar och ger en kreativ frihet att skapa exakt de former du vill ha. Vi är specialister på att anpassa oss till arkitekternas och landskapsarkitekternas önskemål så att vi tillsammans kan skapa hållbara städer.

Before After